Voor ouders

Informatie voor ouders

Als je als ouders uit elkaar gaat verandert er veel in het leven van alle gezinsleden, familie en vrienden. Je gaat uit elkaar als partners, maar jullie ouderschap blijft bestaan. Naast de praktische en financiële zaken die geregeld moeten worden, heb je als ouder ook te maken met jouw eigen emoties, verdriet en eventuele boosheid.

Onderstaande informatie kan je helpen om bewust te worden wat een scheiding inhoudt en wat je kunt doen om te voorkomen dat het een conflictscheiding (vechtscheiding) wordt. Daarnaast komt aan bod hoe om te gaan met de ex-partner en hoe jullie samen vorm kunnen geven aan het ouderschap, hoe loyaliteit werkt bij kinderen en even zo belangrijk, hoe je goed voor jezelf kunt zorgen.

Loyaliteit

Kinderen houden van beide ouders en willen graag het beste voor beide ouders. Het is voor een kind pijnlijk als een ouder in het bijzijn van het kind de ander bekritiseert. Een goed contact is beter voor een stabiele ontwikkeling.

Het loyaliteitsconflict komt voornamelijk voor als het kind van de ene ouder naar de andere gaat. De wisseling van de ouder en huishouden kost veel energie. Het kind gaat de andere ouder missen, wat uitgelegd kan worden alsof het kind het niet naar de zin heeft bij de andere ouder. Dit zou weer een bron voor een conflict kunnen zijn. Ook een uiting van een loyaliteitsconflict zou kunnen zijn, dat het kind gaat zorgen voor de ouders. Het uiten van de gevoelens van het kind over de scheiding is niet vanzelfsprekend en zullen datgene gaan zeggen wat de ouders graag willen horen.

Het gezamenlijke ouderschap

Het is vaak lastig om het ouderschap na de scheiding weer voort te zetten. Er is veel gebeurd in de tussentijd en dat vergt voor iedereen de nodige aanpassingen. Een belangrijk item is dat je goed voor jezelf zorgt, zodat je sterker in je schoenen staat. Enkele tips zijn:

  • Zorg voor afleiding, zoals sport of een andere hobby.
  • Zorg voor een positieve sociale omgeving, sluit je af voor negativiteit.
  • Probeer zaken waar je geen invloed op hebt los te laten of te accepteren.
  • Denk na voordat je iets zegt. Je hoeft niet gelijk op iets te reageren.

Quote

Kinderen houden van beide ouders. Ze willen geen van beiden kwijt! Ze willen dan ook dat hun ouders gelukkig zijn. Als ouders er moeite mee hebben dat een kind de andere ouder lief vindt en mist, dan merken kinderen dat zonder dat je het zegt. Ze houden daarom hun mond. Vaak gaan ze zelf ook lelijke dingen over de ander ouder zeggen. Ze denken, merken soms, dat hun vader of moeder dat fijn vindt. Het is vaak niet wat ze echt van de andere ouder vinden, maar ze proberen in een goed blaadje te komen.
Bron: www.metelkaaruitelkaargaan.nl en het boek Van alles twee, Delfos M.F. (2006).

Artikel 9 uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Elk kind heeft recht bij zijn ouders op te groeien en om met beide ouders contact te houden. Wanneer het van een of beiden gescheiden leeft, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind.