Scheiden doe je niet alleen > Juridische informatie

Juridische informatie

Praktische en juridische informatie

Als je de beslissing hebt genomen om te gaan scheiden, heb je de keus om gezamenlijk de procedure in te zetten of ieder voor zich. Wat er geregeld moet worden, lees je op deze pagina in het Stappenplan bij scheiding.

Alleen scheiden

Als je de echtscheidingsprocedure alleen wil afronden, heb je een advocaat nodig. Deze zal jouw belangen behartigen. Let op: alles wat schriftelijk naar jouw ex-partner wordt gestuurd, of mondeling verteld wordt door je advocaat, kan op je ex-partner heel anders overkomen dan hoe jij het bedoeld hebt.

Samen scheiden

Wanneer je ervoor kiest om gezamenlijk de procedure in te zetten, kun je samen veel meer overleggen, waardoor de afhandeling van de scheiding voor beiden goed afgesloten kan worden.

JE KUNT NOG ALTIJD MEER OVERLEGGEN AAN DE KEUKENTAFEL DAN IN DE RECHTBANK!

Stappenplan echtscheiding:

Nu volgt een stappenplan voor het verloop van een echtscheiding:

Stappenplan bij scheiding

 1. Opstellen ouderschapsplan
 2. Verdelen van de bezittingen / schulden
 3. Berekening eventuele kinderalimentatie / partneralimentatie
 4. In kaart brengen van de nieuwe financiële situatie
 5. Verdeling van pensioen
 6. De verzekeringsportefeuille herzien
 7. Afspraken maken over toekomstige geschillen
 8. De gemaakte afspraken vastleggen in het convenant
 9. Verzoekschrift indienen bij de rechtbank inclusief het ouderschapsplan en convenant
 10. Uitspraak van de rechter en akte van berusting en inschrijving van de scheiding

Wat regelen voor kinderen?

Als jullie gezamenlijk kinderen hebben, die minderjarig zijn ten tijde van de echtscheiding, dan zal er een ouderschapsplan moeten worden opgesteld. Hierin staan de gemaakte afspraken met betrekking tot o.a. de omgangsregeling en kinderalimentatie. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de vakanties, verjaardagen van de ouders, opa’s en oma’s etc. Tevens wordt de informatieverstrekking vastgelegd over de prestaties op school, sport en de ouderavonden. Probeer dit zo compleet mogelijk te doen, zodat er nooit een kans op discussie ontstaat.

Omgangsregeling

Hoe jullie de zorgtaken verdelen hangt af van jullie eigen wensen en omstandigheden. Het kan zijn dat jullie kiezen voor een co-ouderschap of een omgangsregeling. Het co-ouderschap houdt in dat jullie de zorgtaken op basis van 50/50 % vervullen. Een omgangsregeling houdt in dat dat de kinderen bij één van de ouders verblijven en dat er een regeling wordt getroffen wanneer ze naar de andere ouder gaan. Dit mag naar eigen inzicht worden ingevuld, Deze afspraken worden dan in het ouderschapsplan vastgelegd.

Kinderalimentatie

Als ouder blijf je ook na de scheiding allebei verantwoordelijk voor de kosten van het levensonderhoud van de kinderen. Deze vergoeding is de kinderalimentatie. Deze kan door de ene ouder aan de andere worden voldaan, maar dit kan ook op een kindrekening worden gestort (meestal als men kiest voor een co-ouderschap). Van deze rekening worden dan alle kosten voor de kinderen betaald. Denk hierbij aan de kleding, de kosten voor het lidmaatschap van een vereniging of schoolbijdrage. Dit vergt wel enig overleg, de ene ouder kan meer op merkkleding gesteld zijn dan de andere.

Financieel

Als eerste wordt er een berekening gemaakt voor de kinderalimentatie. Is daarna nog financiële ruimte over dan wordt de partneralimentatie berekend. De hoogte hiervan wordt vastgelegd in het convenant en wordt jaarlijks geïndexeerd indien dit maandelijks wordt uitgekeerd. Jullie kunnen ook overeenkomen om eenmalig een bedrag aan partneralimentatie te betalen.

Lengte partneralimentatie

Per 1 januari 2020 is de wet Herziening partneralimentatie in werking getreden. Dit houdt in dat de duur van de partneralimentatie vanaf het moment van de echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren is met een maximum van 5 jaar. Er gelden echter 4 uitzonderingen:

 • Stellen die langer dan 15 jaar getrouwd zijn en 10 jaar voor hun AOW leeftijd zitten, kan de alimentatieplicht doorlopen tot aan de pensioengerechtigde (AOW) leeftijd.
 • Mensen met jonge kinderen; zij houden recht op alimentatie tot het jongste kind 12 jaar is.
 • Deze uitzondering is de komende 7 jaar geldig; alimentatiegerechtigde die ouder zijn dan 50 (geboren voor 1 januari 1970), die minimaal 15 jaar getrouwd zijn, hebben maximaal recht op 10 jaar alimentatie.
 • Naast de berekening van de partneralimentatie zal ook het vermogen moeten worden verdeeld. Dit kan zowel een positief als negatief vermogen zijn.

Scheiding en de fiscus

Let wel op bij de verdeling van het vermogen dat dit geen fiscaal mijnenveld gaat worden. Misschien zijn jullie goed overeengekomen hoe jullie de zaken verdeeld willen hebben, maar als je bijvoorbeeld spaargeld ruilt tegen een lijfrente, of een overwaarde van de woning, kom je in een fiscaal gevaarlijke zone. Laat je daarin wel goed voorlichten . Het jaar van de echtscheiding is al een vervelende periode, zorg ervoor dat er niet nog een vervelende periode achteraan komt!