Scheiden doe je niet alleen > Bijzondere curator

Bijzondere curator

Een bijzondere curator wordt aan een kind toegewezen als er is sprake is van een conflict. Een kind kan het middelpunt van een scheiding worden, waardoor hij of zij onnodig veel belast wordt of in een loyaliteitsconflict terecht komt. Dan kan het kind vertegenwoordig worden door een bijzondere curator. Deze is puur voor de belangen van het kind en wordt niet ingezet om het gevecht tussen de ouders op te lossen.
Wanneer kan een bijzondere curator worden ingezet?
* Als een kind geen kans ziet om zijn of haar eigen wensen te uiten, omdat de ouders teveel bezig zijn met hun scheiding
* Als het kind liever bij de andere ouder wil wonen.
* Als het kind meer contact wil met de andere ouder en daar ook vaker wil zijn.
Vragen? Neem gerust contact op.